Εταιρική Διαφάνεια

Επωνυμία: DECENTBAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρικό Κεφάλαιο: 3.000,00 €
Αριθμός Γεμη: 146156020000
Έδρα: Ν ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ 2, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. ΡΟΔΟΣ
Διεύθυνση: Ν ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ 2 ΤΚ: 85100 ΡΟΔΟΣ
Ιστοσελίδα: www.decentbar.com
Εταίρος: Παντελίδης Σταύρος Νικηφόρου Βρεττάκου αρ.2, Ρόδος, 851 01 50% κεφαλαιακή εισφορά
Εταίρος: Αγγέλου Παναγιώτης Πάροδος Παναγιώτου Ροδίου αρ. 20, 851 00 50% κεφαλαιακή εισφορά
Διαχειριστής: Αγγέλου Παναγιώτης